รมว.ตรีนุช ร่วมพิธีกล่าวสดุดียกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู-บุคลากร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใน จชต.

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีกล่าวสดุดียกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูง ศธ. เข้าร่วม ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชบ.จชต.)